Giờ giao dịch chính thức | Taiwan Stock Exchange

Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan 🇹🇼

Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Cộng hòa Trung Quốc). Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của TWSE, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan Giờ giao dịch
Tên
Sở giao dịch chứng khoán Đài LoanTaiwan Stock Exchange
Vị trí
Đài Bắc, Đài Loan (Cộng hòa Trung Quốc)
Múi giờ
Asia/Taipei
Giờ giao dịch chính thức
09:00 - 13:30Giờ địa phương
Giờ ăn trưa
-
Tiền tệ
TWD (NT$)
Địa chỉ
3F, 9-12F, No.7, Sec.5, Xinyi Rd. Taipei, Taiwan 11049
Trang mạng
twse.com.tw

Khi nào thị trường chứng khoán TWSE mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan mở ra!

Tình trạng hiện tại
Đóng
Thời gian cho đến khi mở
            
Đánh dấu trang này, nhấn

Ngày lễ thị trường và giờ mở cửa bất thường 2023

Bảng này liệt kê tất cả các giờ mở cửa, ngày lễ thị trường và ngày kết thúc sớm của năm 2023 cho Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan.

Tên ngày lễTrạng tháiGiờ giao dịch
Republic Day
Sunday, January 1, 2023Đóng
Market Holiday
Tuesday, January 17, 2023
Đóng
Market Holiday
Wednesday, January 18, 2023
Đóng
Chinese New Year
Thursday, January 19, 2023
Đóng
Chinese New Year
Sunday, January 22, 2023
Đóng
Chinese New Year
Monday, January 23, 2023
Đóng
Chinese New Year
Tuesday, January 24, 2023
Đóng
Chinese New Year
Wednesday, January 25, 2023
Đóng
Chinese New Year
Thursday, January 26, 2023
Đóng
Peace Day
Sunday, February 26, 2023
Đóng
Peace Day
Monday, February 27, 2023
Đóng
Ngày trẻ em
Sunday, April 2, 2023
Đóng
Ngày trẻ em
Monday, April 3, 2023
Đóng
Qingming Festival
Tuesday, April 4, 2023
Đóng
Ngày lao động
Sunday, April 30, 2023
Đóng
Dragon Boat Festival
Wednesday, June 21, 2023
Đóng
Dragon Boat Festival
Thursday, June 22, 2023
Đóng
Market Holiday
Wednesday, August 2, 2023
Đóng
Mid-Autumn Festival
Thursday, September 28, 2023
Đóng
ngày Quốc khánh
Sunday, October 8, 2023
Đóng
ngày Quốc khánh
Monday, October 9, 2023
Đóng
Republic DayTháng này
Sunday, December 31, 2023
Đóng

Ngày nghỉ thị trường chứng khoán trong năm 2024

Tên ngày lễTrạng tháiGiờ giao dịch
Market Holiday
Monday, February 5, 2024Đóng
Market Holiday
Tuesday, February 6, 2024
Đóng
Chinese New Year
Wednesday, February 7, 2024
Đóng
Chinese New Year
Thursday, February 8, 2024
Đóng
Chinese New Year
Sunday, February 11, 2024
Đóng
Chinese New Year
Monday, February 12, 2024
Đóng
Chinese New Year
Tuesday, February 13, 2024
Đóng
Peace Day
Tuesday, February 27, 2024
Đóng
Ngày trẻ em
Wednesday, April 3, 2024
Đóng
Qingming Festival
Thursday, April 4, 2024
Đóng
Ngày lao động
Tuesday, April 30, 2024
Đóng
Dragon Boat Festival
Sunday, June 9, 2024
Đóng
Mid-Autumn Festival
Monday, September 16, 2024
Đóng
ngày Quốc khánh
Wednesday, October 9, 2024
Đóng

Tổng quan

Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan (TWSE) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Đài Bắc, Đài Loan (Cộng hòa Trung Quốc). Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là TWSE. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan được đặt tại quốc gia Đài Loan (Cộng hòa Trung Quốc).

Trao đổi chứng khoán gần Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan bao gồm các thị trường sau: Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sở giao dịch chứng khoán Philippines & Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

Tiền tệ chính thức

Tiền tệ chính của Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan là TWD. Đó là biểu tượng là NT$.

Về chúng tôi

OpenMarket là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.