Giờ giao dịch chính thức | Milan Stock Exchange

Sở giao dịch chứng khoán Milan 🇮🇹

Sở giao dịch chứng khoán Milan là một sàn giao dịch chứng khoán nằm trong thành phố Milan, Nước Ý. Trang này chứa thông tin chi tiết về giờ giao dịch của MTA, ngày lễ thị trường, thông tin liên hệ và nhiều hơn nữa.

Sở giao dịch chứng khoán Milan Giờ giao dịch
Tên
Sở giao dịch chứng khoán MilanMilan Stock Exchange
Vị trí
Milan, Nước Ý
Múi giờ
Europe/Rome
Giờ giao dịch chính thức
09:00 - 17:25Giờ địa phương
Giờ ăn trưa
-
Tiền tệ
EUR (€)
Địa chỉ
Piazza degli Affari 6 20123 Milan
Trang mạng
borsaitaliana.it

Khi nào thị trường chứng khoán MTA mở?

Việc đếm ngược cho việc mở và đóng cửa tiếp theo của thị trường chứng khoán. Chuẩn bị sẵn sàng khi Sở giao dịch chứng khoán Milan mở ra!

Tình trạng hiện tại
Đóng
Thời gian cho đến khi mở
            
Đánh dấu trang này, nhấn

Ngày lễ thị trường và giờ mở cửa bất thường 2023

Bảng này liệt kê tất cả các giờ mở cửa, ngày lễ thị trường và ngày kết thúc sớm của năm 2023 cho Sở giao dịch chứng khoán Milan.

Tên ngày lễTrạng tháiGiờ giao dịch
Lịch trình không đều
Sunday, January 1, 2023Mở một phần9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, January 2, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, January 3, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, January 4, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, January 5, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, April 5, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Thứ sáu tốt lành
Thursday, April 6, 2023
Đóng
Phục Sinh
Sunday, April 9, 2023
Đóng
Lịch trình không đều
Sunday, April 23, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, April 24, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngày lao động
Sunday, April 30, 2023
Đóng
Lịch trình không đều
Thursday, June 1, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, July 30, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, July 31, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 1, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 2, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 3, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 6, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 7, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 8, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 9, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 10, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 13, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngày giả định
Monday, August 14, 2023
Đóng
Lịch trình không đều
Tuesday, August 15, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 16, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 17, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 20, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 21, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 22, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 23, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 24, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 27, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 28, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 29, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 30, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 31, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, October 31, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đềuTháng này
Wednesday, December 6, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đềuTháng này
Thursday, December 7, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Giáng sinhTháng này
Sunday, December 24, 2023
Đóng
Ngày tặng quàTháng này
Monday, December 25, 2023
Đóng
Lịch trình không đềuTháng này
Tuesday, December 26, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đềuTháng này
Wednesday, December 27, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đềuTháng này
Thursday, December 28, 2023
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngay đâu nămTháng này
Sunday, December 31, 2023
Đóng

Ngày nghỉ thị trường chứng khoán trong năm 2024

Tên ngày lễTrạng tháiGiờ giao dịch
Lịch trình không đều
Monday, January 1, 2024Mở một phần9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, January 2, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, January 3, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, January 4, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, March 27, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Thứ sáu tốt lành
Thursday, March 28, 2024
Đóng
Phục Sinh
Sunday, March 31, 2024
Đóng
Lịch trình không đều
Wednesday, April 24, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, April 25, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngày lao động
Tuesday, April 30, 2024
Đóng
Lịch trình không đều
Wednesday, July 31, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 1, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 4, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 5, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 6, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 7, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 8, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 11, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 12, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 13, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngày giả định
Wednesday, August 14, 2024
Đóng
Lịch trình không đều
Thursday, August 15, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 18, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 19, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 20, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 21, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 22, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, August 25, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Monday, August 26, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Tuesday, August 27, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Wednesday, August 28, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, August 29, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Thursday, October 31, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, December 22, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Giáng sinh
Monday, December 23, 2024
Đóng
Giáng sinh
Tuesday, December 24, 2024
Đóng
St. Stephen's Day
Wednesday, December 25, 2024
Đóng
Lịch trình không đều
Thursday, December 26, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Lịch trình không đều
Sunday, December 29, 2024
Mở một phần
9:00 - 17:30
Ngay đâu năm
Monday, December 30, 2024
Đóng

Tổng quan

Sở giao dịch chứng khoán Milan (MTA) là một giao dịch chứng khoán dựa trên Milan, Nước Ý. Từ viết tắt hoặc viết tắt cho thị trường này là MTA. Trang này chứa thông tin về giờ giao dịch, ngày lễ thị trường, thông tin liên lạc và nhiều hơn nữa.

Địa lý

Sở giao dịch chứng khoán Milan được đặt tại quốc gia Nước Ý.

Trao đổi chứng khoán gần Sở giao dịch chứng khoán Milan bao gồm các thị trường sau: Sàn giao dịch BX Thụy Sĩ, Sàn giao dịch Eurex, Trao đổi Thụy Sĩ, Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg & Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.

Tiền tệ chính thức

Tiền tệ chính của Sở giao dịch chứng khoán Milan là EUR. Đó là biểu tượng là €.

Sàn giao dịch chứng khoán Milan: Ngọn hải đăng sức mạnh kinh tế của Ý

Sàn giao dịch chứng khoán Milan, còn được gọi là Borsa Italiana, là sàn giao dịch chứng khoán chính ở Ý. Đây là một tổ chức tư nhân, thuộc sở hữu của Tập đoàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn từ năm 2007 và được xếp hạng trong số các sàn giao dịch lớn nhất ở châu Âu và thế giới. Nó hoạt động dưới sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ý (CONSOB) và cung cấp một nền tảng để giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, quỹ ETF, công cụ phái sinh và các công cụ tài chính khác.

Lịch sử của Sở giao dịch chứng khoán Milan

Nguồn gốc của Sàn giao dịch chứng khoán Milan bắt đầu từ đầu những năm 1800, khi Lombardy, khi đó là khu vực thịnh vượng nhất của Ý, chứng kiến sự trỗi dậy của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Năm 1808, Phòng Thương mại Milan thành lập thị trường chứng khoán tập trung tại Piazza dei Mercanti, nơi các nhà môi giới, chủ ngân hàng và nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng và tư nhân hàng đầu trong khu vực.

Tuy nhiên, Sở giao dịch chứng khoán Milan như chúng ta biết ngày nay được chính thức thành lập vào tháng 2 năm 1808, khi hiến pháp của nó được phê duyệt bởi Napoléon Bonaparte trong thời kỳ Pháp chiếm đóng Ý. Các công ty niêm yết đầu tiên hầu hết đến từ ngành dệt may, tơ lụa và ngân hàng, chẳng hạn như Banca di Milano, Manifattura di Cotone di Legnano và Società Generale delle Nazioni.

Trong những năm qua, Sàn giao dịch chứng khoán Milan đã trải qua các giai đoạn tăng trưởng và suy giảm, tùy thuộc vào tình hình chính trị và kinh tế của Ý. Trong chế độ Phát xít, nó trở thành công cụ tuyên truyền cho đảng cầm quyền, trong khi sau Thế chiến II, nó đấu tranh để lấy lại uy tín quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ những năm 1990, với việc tự do hóa lĩnh vực tài chính của Ý và việc áp dụng đồng euro, Sàn giao dịch chứng khoán Milan đã trải qua quá trình mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng.

Sàn giao dịch chứng khoán Milan hôm nay

Ngày nay, Sàn giao dịch chứng khoán Milan là một phần quan trọng của hệ thống tài chính Ý và là ngọn hải đăng cho sức mạnh kinh tế của đất nước ở châu Âu và thế giới. Nó có tổng vốn hóa thị trường hơn 600 tỷ euro và liệt kê một số công ty nổi bật nhất ở Ý, chẳng hạn như Eni, Telecom Italia, UniCredit và Luxottica.

Hơn nữa, Sở giao dịch chứng khoán Milan đóng một vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy tài chính bền vững và đầu tư xanh, thông qua phân khúc chuyên dụng có tên là "Thị trường xanh, xã hội và bền vững" (GSSM). Nền tảng này, ra mắt vào năm 2019, nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của các công ty đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư phân bổ vốn cho các dự án bền vững.

Sàn giao dịch chứng khoán Milan cũng hợp tác với các tổ chức tài chính và sàn giao dịch quốc tế khác để thúc đẩy đổi mới và số hóa trong lĩnh vực tài chính. Chẳng hạn, gần đây nó đã hợp tác với Sàn giao dịch Singapore (SGX) để ra mắt một phân khúc thị trường mới để giao dịch các công cụ phái sinh trên chứng khoán Ý.

Bản tóm tắt

Tóm lại, Sàn giao dịch chứng khoán Milan đại diện cho một lịch sử phong phú và phức tạp về khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Ý. Từ những khởi đầu khiêm tốn trên quảng trường Piazza dei Mercanti đến vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu, Sở giao dịch chứng khoán Milan đã trải qua nhiều thay đổi và thách thức. Tuy nhiên, nó vẫn là một nhân tố quan trọng trong tham vọng của Ý nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh và duy trì một tương lai thịnh vượng.

Về chúng tôi

OpenMarket là một nền tảng trực tuyến toàn diện nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về giờ mở cửa thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của họ bằng cách cung cấp cho họ thông tin cập nhật về thời điểm thị trường mở và đóng cửa.