ตลาดหุ้นหลักและการแลกเปลี่ยน

ค้นหาตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดกว้างและปิดไปทั่วโลก

🇯🇴

Amman Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇦🇺

Australian Securities Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇱🇧

Beirut Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇨🇭

BX Swiss Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇷

Bolsa de Valores de São Paulo

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Bombay Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇪

Borsa Istanbul

ปิด

การเปิดตลาด            

🇭🇺

Budapest Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇦🇷

Buenos Aires Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇲🇾

Bursa Malaysia

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇩

Chittagong Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇩

Colombo Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇩

Copenhagen Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇩

Dar-es-Salaam Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇧🇩

Dhaka Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇩🇪

Eurex Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Euronext Amsterdam

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Euronext Lisbon

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Euronext Paris

ปิด

การเปิดตลาด            

🇩🇪

Frankfurt Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇻🇳

Hanoi Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇫🇮

NASDAQ Helsinki

ปิด

การเปิดตลาด            

🇻🇳

Hochiminh Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Hong Kong Futures Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇭🇰

Hong Kong Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇩

Indonesia Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇪

Irish Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇿🇦

Jamaica Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇿🇦

Johannesburg Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇰🇷

Korea Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇬🇧

London Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇱🇺

Luxembourg Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇲🇹

Malta Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇲🇽

Mexican Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇹

Milan Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇷🇺

Moscow Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇺🇸

NASDAQ

ปิด

การเปิดตลาด            

🇰🇪

Nairobi Securities Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

National Stock Exchange of India

ปิด

การเปิดตลาด            

🇺🇸

New York Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

New Zealand Stock Market

ปิด

การเปิดตลาด            

🌎

Nigerian Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇳🇴

Oslo Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇵🇰

Pakistan Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇵🇭

Philippine Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇱🇻

Riga Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇸🇦

Saudi Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇨🇳

Shanghai Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇨🇳

Shenzhen Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇸🇬

Singapore Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇪🇸

Spanish Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇹🇭

Stock Exchange of Thailand

ปิด

การเปิดตลาด            

🇸🇪

NASDAQ Stockholm

ปิด

การเปิดตลาด            

🇨🇭

Swiss Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇹🇼

Taiwan Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇱

Tel Aviv Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇯🇵

Japan Exchange Group

ปิด

การเปิดตลาด            

🇮🇷

Tehran Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇨🇦

Toronto Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇺🇦

Ukrainian Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇵🇱

Warsaw Stock Exchange

ปิด

การเปิดตลาด            

🇦🇹

Wiener Börse AG

ปิด

การเปิดตลาด