అధికారిక వాణిజ్య గంటలు | Milan Stock Exchange

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ 🇮🇹

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అనేది మిలన్, {2 of నగరంలో ఉన్న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్. ఈ పేజీలో MTA ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క ట్రేడింగ్ గంటలు, మార్కెట్ సెలవులు, సంప్రదింపు సమాచారం మరియు మరెన్నో గురించి వివరణాత్మక సమాచారం ఉంది.

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ గంటలు
పేరు
మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్Milan Stock Exchange
స్థానం
మిలన్, ఇటలీ
సమయమండలం
Europe/Rome
అధికారిక వాణిజ్య గంటలు
09:00 - 17:25స్థానిక సమయం
భోజన గంటలు
-
కరెన్సీ
EUR (€)
చిరునామా
Piazza degli Affari 6 20123 Milan
వెబ్‌సైట్
borsaitaliana.it

MTA స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు తెరుచుకుంటుంది?

స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క తదుపరి ప్రారంభ మరియు ముగింపు కోసం కౌంట్డౌన్. {0 తెరిచినప్పుడు సిద్ధంగా ఉండండి!

ప్రస్తుత స్థితి
మూసివేయబడింది
తెరవడానికి సమయం
            

మార్కెట్ సెలవులు మరియు సక్రమంగా ప్రారంభ గంటలు

ఈ పట్టిక అన్ని ప్రారంభ గంటలు, మార్కెట్ సెలవులు మరియు సంవత్సరం ప్రారంభ ముగింపు తేదీలను మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ for కోసం జాబితా చేస్తుంది.

సెలవు పేరుస్థితిట్రేడింగ్ గంటలు
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, January 1, 2023పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, January 2, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, January 3, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, January 4, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, January 5, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, April 5, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
మంచి శుక్రవారం
Thursday, April 6, 2023
మూసివేయబడింది
ఈస్టర్
Sunday, April 9, 2023
మూసివేయబడింది
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, April 23, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, April 24, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
కార్మికదినోత్సవం
Sunday, April 30, 2023
మూసివేయబడింది
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, June 1, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, July 30, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, July 31, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, August 1, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, August 2, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, August 3, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, August 6, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, August 7, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, August 8, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, August 9, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, August 10, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, August 13, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
Umption హ రోజు
Monday, August 14, 2023
మూసివేయబడింది
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, August 15, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, August 16, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, August 17, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, August 20, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, August 21, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, August 22, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, August 23, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, August 24, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Sunday, August 27, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Monday, August 28, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, August 29, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, August 30, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, August 31, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, October 31, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, December 6, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, December 7, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
క్రిస్మస్
Sunday, December 24, 2023
మూసివేయబడింది
కుస్థి పోటీల దినము
Monday, December 25, 2023
మూసివేయబడింది
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Tuesday, December 26, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Wednesday, December 27, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30
సక్రమంగా షెడ్యూల్
Thursday, December 28, 2023
పాక్షికంగా తెరిచి ఉంది
9:00 - 17:30

అవలోకనం

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (MTA) అనేది స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అనేది మిలన్, {3 intive ఆధారంగా. ఈ మార్కెట్ కోసం ఎక్రోనిం లేదా సంక్షిప్తీకరణ MTA. ఈ పేజీలో ట్రేడింగ్ గంటలు, మార్కెట్ సెలవులు, సంప్రదింపు సమాచారం మరియు మరెన్నో సమాచారం ఉంది.

భౌగోళికం

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ దేశంలో ఉంది.

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ దగ్గర స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు క్రింది మార్కెట్లను చేర్చండి: బిఎక్స్ స్విస్ ఎక్స్ఛేంజ్, యురేక్స్ ఎక్స్ఛేంజ్, స్విస్ ఎక్స్ఛేంజ్, లక్సెంబర్గ్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ & ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్.

అధికారిక కరెన్సీ

{0 of యొక్క ప్రధాన కరెన్సీ EUR. ఇది చిహ్నం €.

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్: ఇటలీ యొక్క ఆర్థిక శక్తికి బీకాన్

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్, దీనిని బోర్సా ఇటాలియన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇటలీలో ప్రధాన స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్. ఇది ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ, ఇది 2007 నుండి లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ గ్రూప్ యాజమాన్యంలో ఉంది మరియు యూరప్ మరియు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఎక్స్ఛేంజీలలో ఒకటిగా ఉంది. ఇది ఇటాలియన్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ (CONSOB) పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుంది మరియు ఈక్విటీలు, బాండ్లు, ETFలు, డెరివేటివ్‌లు మరియు ఇతర ఆర్థిక సాధనాల ట్రేడింగ్ కోసం వేదికను అందిస్తుంది.

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ చరిత్ర

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క మూలాలు 1800ల ప్రారంభంలో ఉన్నాయి, అప్పుడు ఇటలీలో అత్యంత సంపన్న ప్రాంతం అయిన లోంబార్డి బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంస్థల పెరుగుదలను చూసింది. 1808లో, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ మిలన్ పియాజ్జా డీ మెర్కాంటిపై సెక్యూరిటీల కోసం కేంద్రీకృత మార్కెట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది, ఇక్కడ బ్రోకర్లు, బ్యాంకర్లు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఈ ప్రాంతంలోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ కంపెనీలలో వాటాలను వ్యాపారం చేయవచ్చు.

ఏది ఏమయినప్పటికీ, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అధికారికంగా ఫిబ్రవరి 1808లో స్థాపించబడింది, దాని రాజ్యాంగం ఇటలీని ఫ్రెంచ్ ఆక్రమణ సమయంలో నెపోలియన్ బోనపార్టే ఆమోదించింది. మొదటి జాబితా చేయబడిన కంపెనీలు ఎక్కువగా వస్త్ర, పట్టు మరియు బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమలకు చెందినవి, అవి బాంకా డి మిలానో, మానిఫత్తురా డి కోటోన్ డి లెగ్నానో మరియు సొసైటీ జెనరలే డెల్లె నాజియోని వంటివి.

సంవత్సరాలుగా, ఇటలీ యొక్క రాజకీయ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ వృద్ధి మరియు క్షీణత కాలాల ద్వారా సాగింది. ఫాసిస్ట్ పాలనలో, ఇది అధికార పార్టీకి ప్రచార సాధనంగా మారింది, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత, అంతర్జాతీయంగా తన ప్రతిష్టను తిరిగి పొందేందుకు మరియు విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి పోరాడింది. అయినప్పటికీ, 1990ల నుండి, ఇటాలియన్ ఆర్థిక రంగం యొక్క సరళీకరణ మరియు యూరో యొక్క స్వీకరణతో, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ వేగవంతమైన విస్తరణ మరియు ఆధునీకరణను చవిచూసింది.

నేడు మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్

నేడు, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఇటాలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక కీలకమైన భాగం మరియు ఐరోపా మరియు ప్రపంచంలోని దేశ ఆర్థిక శక్తికి ఒక వెలుగురేఖ. ఇది మొత్తం 600 బిలియన్ యూరోల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌ను కలిగి ఉంది మరియు ఇటలీలోని ఎని, టెలికాం ఇటాలియా, యునిక్రెడిట్ మరియు లక్సోటికా వంటి కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలను జాబితా చేస్తుంది.

అంతేకాకుండా, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ "గ్రీన్, సోషల్ అండ్ సస్టైనబుల్ మార్కెట్" (GSSM) అనే దాని ప్రత్యేక విభాగం ద్వారా స్థిరమైన ఫైనాన్స్ మరియు గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లను ప్రోత్సహించడంలో వ్యూహాత్మక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ 2019లో ప్రారంభించబడింది, పర్యావరణ, సామాజిక మరియు పాలన (ESG) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న కంపెనీల వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం మరియు పెట్టుబడిదారులను స్థిరమైన ప్రాజెక్ట్‌ల వైపు మూలధనాన్ని కేటాయించేలా ప్రోత్సహించడం.

మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆర్థిక రంగంలో ఆవిష్కరణ మరియు డిజిటలైజేషన్‌ను ప్రోత్సహించడానికి ఇతర అంతర్జాతీయ ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు ఆర్థిక సంస్థలతో కూడా సహకరిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఇటాలియన్ ఈక్విటీలపై ట్రేడింగ్ డెరివేటివ్‌ల కోసం కొత్త మార్కెట్ సెగ్మెంట్‌ను ప్రారంభించేందుకు ఇది ఇటీవల సింగపూర్ ఎక్స్ఛేంజ్ (SGX)తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.

సారాంశం

ముగింపులో, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఇటలీ యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి మరియు స్థితిస్థాపకత యొక్క గొప్ప మరియు సంక్లిష్టమైన చరిత్రను సూచిస్తుంది. Piazza dei Mercantiలో దాని వినయపూర్వకమైన ప్రారంభం నుండి గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ హబ్‌గా దాని స్థితి వరకు, మిలన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ అనేక మార్పులు మరియు సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. అయినప్పటికీ, ఇటలీ తన పోటీతత్వాన్ని బలోపేతం చేయడానికి మరియు సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తును కొనసాగించాలనే ఆశయంలో ఇది కీలకమైన ఆటగాడిగా మిగిలిపోయింది.

మా గురించి

ఓపెన్‌మార్కెట్ అనేది సమగ్ర ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫాం, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్ల ప్రారంభ గంటలకు సంబంధించి పెట్టుబడిదారులకు ఖచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్కెట్లు ఎప్పుడు తెరిచి మూసివేయబడతాయి అనే దాని గురించి నవీనమైన సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు వారి పెట్టుబడుల గురించి సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడటం మా లక్ష్యం.